هیپنوتیزم چیست ؟

:به طور خلاصه 


هیپنوتیزم فرآیندی است که در صورتی که به درستی انجام بگیرد، می‌تواند در احساسات ، ادراک ، افکار و .رفتارهای ما تغییر مثبت ایجاد کند


:هیپنوتیزم 


.خواب نیست-

.در هیپنوتیزم هرگز کاری را که نمیخواهید انجام نمی دهید-

.شما توسط خودتان در کنترل کامل هستید-

.هرگز چیزی را که نمیخواهید به زبان نمی آورید-

.اگر واقعا بخواهید، هیپنوتیزم خواهید شد-

.در حقیقت شما خودتان ، خود را هیپنوتیزم می کنید و یک هیپنوتیزور فقط راهنمای شما در این مراحل است-تاثیر هیپنوتیزم بر روی ضمیر ناخودآگاه اثبات شده است و ضمیر ناخودآگاه ما نزدیک به ۹۰% از عملکرد مغزی را مانند حافظه بلند مدت، احساسات ، عادت ها ، خلاقیت ها، اعتیاد ها و اعمال غیر ارادی ما را مثل ضربان قلب ، کارکرد داخلی اعضای بدن  و ضمیر آگاه ۱۰٪ باقیمانده که جهت فکر کردن و برنامه ریزی .حافظه کوتاه مدت و تجزیه و تحلیل را به عهده دارد

با هیپنوتیزم ما به ضمیر ناخودآگاه آگاه دسترسی پیدا می کنیم و می توانیم با برنامه ریزی جدید در آن تغییراتی که می خواهیم انجام دهیم


:از هیپنوتیزم برای.غلبه بر ترس مانند ترس از عمل جراحی یا اضطراب- .قبل از عمل-

.وحشت زیاد از تاریکی ، بلندی ، مکانهای بسته  ، بیماری و یا پرواز-

.ترک عادت مثل جویدن ناخن-

.ترک سیگار-

.افزایش اعتماد به نفس و کاهش نگرانی- 

.کاهش وزن-

.زایمان بدون درد-


.استفاده می شود